Zpetvzeti přihlášky pohledávky

Zpetvzeti přihlášky pohledávky

Dobrý den,
přihlásila jsem přihlášku pohledávku do insolvenčního řízení a zároveň jsem požádala banku o chargeback. Banka mi vyhověla a peníze vrátila. Nyní bych chtěla provést zpětvzetí přihlášky pohledávky, ale v § 184 ins. zákona se uvádí: “Věřitel, který vezme přihlášku pohledávky zpět proto, že ji uspokojila některá z osob, od kterých může požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2, to uvede ve zpětvzetí přihlášky; jestliže tak neučiní, odpovídá takové osobě za škodu nebo jinou újmu tím vzniklou.”
Chtěla bych Vás požádat o radu, zda mám tedy do zpětvzetí banku uvést jako osobu, která může požadovat plnění?
Moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

ve zpětvzetí přihlášky pohledávky, skutečnost o úhradě pohledávky bankou uveďte. V opačném případě byste skutečně mohla odpovídat za škodu, která by bynce vznikla tím, že byla zkrácena na svých právech, pokud by do insolvečního řízení nestoupila na Vaše místo.