Zpeněžení dědictví

Zpeněžení dědictví

Dobrý den, rád bych se zeptal jakým způsobem je zpeněžován majetek zděděný člověkem v insolvenci. Přítelkyně zdědila 1/4 domu, je v insolvenci ještě do 11/2024 tedy její část by měla být zpeněžena a použita na pohledávky věřitelů. Jakým způsobem toto zpeněžení probíhá? Hodnota je cca 470000 Kč je to jako u věcí zabavených v exekuci kdy jsou nabízeny za 1/3 ceny, nebo se nabízí za plnou cenu? Případně kde je možné se o prodej zajímat? Jde o to že na 470tis nemám pokud by to bylo nevím 250-300 možná bych to nějak zvládl dokoupit. Předem děkuji za odpověď a vysvětlení a přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den,

majetek dlužníka lze zpeněžit a) veřejnou dražbou podle zákona o veřejných dražbách, nebo b) prodejem movitých a nemovitých věcí podle občanského soudního řádu, nebo c) prodejem mimo dražbu, anebo d) v dražbě provedené soudním exekutorem. O způsobu zpeněžení majetku dlužníka rozhodne se souhlasem věřitelského výboru (tím je při oddlužení zpravidla insolvenční soud) insolvenční správce.

V případě prodeje majetku ve veřejné dražbě uzavře insolvenční správce s dražebníkem (tj. osoba oprávněná provádět dražby dle zákona o veřejných dražbách) smlouvu o provedení dražby. V této smlouvě je uvedena mj. nejnižší cena, za kterou se bude majetek prodávat. Vyvolávací cena se pohybuje zpravidla kolem obvyklé (odhadní) ceny určené znalcem. Cenu lze adekvátně snížit, nenajde-li se kupec.

Je-li majetek zpeněžován podle příslušných ustanovení o.s.ř., nebo provádí-li dražbu exekutor, činí vyvolávací cena 2/3 ceny odhadní (obvyklé). Nenajde-li se kupec za tuto cenu, může vyvolávací cena klesnout postupně až na hodnotu 25% ceny odhadní.

Pokud je majetek zpeněžnován mimo dražbu, určuje/schvaluje podmínky prodeje (zejm. cenu a způsob prodeje) insolvenční soud. Majetek dlužníka může být nabízen k prodeji např. prostřednictvím realitní kanceláře, nebo může být prodán přímo konkrétnímu zájemci.

Máte-li zájem o odkup nemovitosti Vaší přítelkyně, kontaktujte jejího insolvenčního správce a sdělte mu, že byste měl zájem o odkup její nemovitosti. Bude-li Vámi nabízená částka pro insolvenčního správce zajímavá, požádá soud o souhlas s prodejem nemovitosti přímo Vám.