Zpátky

Zpátky

Dobrý den chtěl bych se zeptat jak se počítá 5ti léta doba splácení (popř 3leta varianta) počítá se od podání návrhu nebo od 1 splátky???? Pokud by se mi podařilo zaplatit 60 %za 3 roky musím podat návrh na osvobození sám nebo podá návrh in. správce????

Odpověď

Dobrý den,

splátkový kalendář se začína plnit od okamžiku (termínu), který určí soud v usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Od tohoto okamžiku (termínu) se počítá pětiletá, příp. tříletá doba splácení. Insolvenční správce (IS) u každého dlužníka po uplynutí 3 let zkoumá, zda splatil alespoň 60% nezajištěných pohledávek, a zjistí-li takovou skutečnost, podává soudu zprávu o splnění oddlužení a soud následně osvobozuje dlužníka od placení zbylých závazků, resp. vydává usnesení, kterým dlužníka osvobozuje od placení zbylých pohledávek. Právní mocí tohoto usnesení končí insolvenční řízení.