Zpátky

Zpátky

Dobrý den jsem v insolvenci momentálně probíha přihlašování pohledávek mimo jinych mám půjčku u ČS kde mám i účet kam mi chodí výplata ČS si stále strhává měsíční splátku. Mám jim oznámit že jsem v insolvenci??? Četla jsem že během přihlašování poh. již nesmím nikomu nic platit mám obavy abych něco nezanedbal Popřípadě jak mám postupovat

Odpověď

Dobrý den,

Česká spořitelna jistě ví, že vůči Vám probíhá insolvenční řízení a že Vám bylo povoleno oddlužení. Jistě si také svoji pohledávku přihlásí/přihlásila. Do okamžiku, kdy soud vydal rozhodnutí o Vašem úpadku, mohla banka provádět tzv. zápočet (peníze z Vašeho bankovního účtu převádět na úvěrový účet). Po rozhodnutí o úpadku může banka zápočet provádět jen v případě, že zákonné podmínky pro zápočet (tj. existence vzájemných splatných pohledávek) byly splněny před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku (tj. před rozhodnutím o povolení oddlužení). Banka tedy může/mohla převést peněžní prostředky z Vašeho bankovního účtu na úvěrový účet, pokud se tyto prostředky nacházely na Vašem bankovním účtu před rozhodnutím o úpadku. Prostředky, které Vám přišly na bankovní účet po rozhodnutí o úpadku, banka nesmí převést na úvěrový účet (nesmí provést zápočet). Pokud tak přesto učinila, přihlásí si o tuto částku nižší pohledávku do insolvenčního řízení.