Sdělení adresy věřitele

Sdělení adresy věřitele

XII. Insolvenční soud ukládá dlužníku, pokud tak již neučinil, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení
tohoto rozhodnutí sdělil insolvenčnímu soudu, zda má věřitele s obvyklým místem
pobytu, bydlištěm nebo sídlem v některém z členských států Evropské unie (vyjma České
republiky), a tyto věřitele řádně označil jejich názvem a sídlem (bydlišt.
Co to to usnesení pro mě znamená mám někam volat či psát a kam ins správci nebo na soud. Dekuji

Odpověď

Dobrý den, 

máte insolvenčnímu soudu (písemně) sdělit, zda máte věřitele v jiném členském státě Evropské unie (EU). Pokud takové věřitele máte, napište soudu jejich název a adresu. Nemáte-li takové věřitele, napište soudu, že nemáte žádné věřitele v jiném členském státě EU. V odpovědi nezapomeňte uvést číslo jednací Vašeho řízení, Vaše jméno, příjmení, dat. nar. a bydliště.