Změny se netýkají stávajících?

Změny se netýkají stávajících?

Zdravím, pokud už dva roky poctivě splácím a někdo kdo příjde do insolvence až teď tak doplatí ve stejnou dobu jako já? To mi přijde nespravedlivé. Nemohu aspoň třeba po 4letech požádat o ukončení? Už teď mám splaceno 40% Někdo zaplatí 10% za tři roky a konec a někdo musí 5let třeba 95%

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční řízení každého dlužníka se řídí právní úpravou platnou zpravidla v době zahájení řízení. Dochází-li ke změně právní úpravy, zákonodárce v tzv. přechodných ustanovení určuje, zda se změna v plném, nebo částečném rozsahu vztahuje i na řízení zahájená před účinností novely zákona, nebo zda se změna na dříve zahájená řízení nevztahuje vůbec.

S účinností od 1.6.2019 nastala změna insolvenčního zákona mj. v tom smyslu, že oddlužení je splněno (skončí), pokud dlužník splatí za 3 roky alespoň 60% nezajištěných pohledávek. Tato změna však nemá retroaktivní účinek, což znamená, že se toto pravidlo týká jen dlužníků, u kterých bylo insolvenční řízení zahájeno po 31.5.2019, resp. u dlužníků, u kterých bylo usnesení o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku nejdříve 1.6.2019, a nikoliv dlužníků, u kterých bylo usnesení o úpadku zveřejněno před 1.6.2019. Tito dlužníci “jedou” podle předchozích pravidel, takže jejich oddlužení, resp. plnění splátkového kalendáře trvá celých 5 let a dříve může skončit jedině v okamžiku splacení 100% zjištěných nezajištěných pohledávek.

Pokud se Váš dotaz týká avizovaného zkrácení oddlužení ze stávajících 5 let na 3 roky u každého dlužníka, pak sděluji, že tato změna nebyla ještě přijata (neprošla celým legislativním procesem). Dojde-li k přijetí takové změny (hovoří se o účinnosti od 1.7.2021), předpokládám, že se tato změna bude týkat opět jen “nových” dlužníků.