Změna zdroje příjmů

Změna zdroje příjmů

Dobrý den, syn má insolvenci, kterou platí paušální částkou. Ta mu byla vypočítána z činnosti, kdy byl OSVČ. Nyní pracuje v zahraničí na pracovní smlouvu a příjem má vyšší. Soud mu určil platit paušální částku, ale v dalším odstavci je uvedeno, že má správce přepočítávat příjem. Tím by se mu splátka velmi zvedla, i když mu správce řekl, že může jít pracovat do zahraničí a nic se nebude měnit. Tak teď nevíme. (Soud přikazuje dlužníku i každému budoucímu plátci příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí nebo exekucí, aby po doručení tohoto rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl z příjmu dlužníka (aktuálně z podnikatelské činnosti dlužníka) srážku v paušální výši 7 600 Kč a vyplácel sražené částky ustanovenému insolvenčnímu správci. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby po doložení výše příjmů dlužníka z podnikatelské činnosti (případně dalších příjmů), provedl každých šest kalendářních měsíců (tj. vždy k datu 30. 3. a 30. 9. kalendářního roku) kontrolu a přepočet zákonné zabavitelné srážky z celkových příjmů dlužníka, výši srážky sdělil dlužníku a vyzval ho k bezprostřední úhradě zúčtované částky, případně mu vyplatil přeplatek srážek z příjmu.)

Odpověď

Paušální splátka byla stanovena právě proto, že je syn OSVČ a tam lze těžko na měsíční bázi kontrolovat jeho skutečné příjmy. Zpravidla jednou ročně se pak na základě daňového přiznání případně tyto splátky vyúčtují a případně doúčtují, pokud skutečné příjmy byly vyšší než ty předpokládané. Změní-li se zdroj příjmu dlužníka, změní se i způsob stanovení splátky (srážky). Pokud by měl českého plátce mzdy, bude se klasicky srážet podle čisté mzdy za každý jednotlivý měsíc zvlášť. Pokud má zahraničního plátce mzdy, opět se postupuje individuálně a může se splátka stanovit opět paušálem. Předpokládala bych tedy, že by měl doložit nějaké současné výplatní pásky, ze kterých se zjistí průměrný příjem a podle toho se třeba stanoví konstantní splátka. Pochopitelně, že pokud tento příjem je vyšší než příjem z OSVČ, i já bych očekávala, že bude navržena splátka vyšší. Každopádně syn má povinnost předkládat přehled svých příjmů nejen insolvenčnímu správci, ale i soudu, a to každých 6 měsíců. Správce by tedy nyní měl na základě nově doloženého příjmu stanovit postup srážky do oddlužení.