Změna zaměstnavatele, nezaevidování na úřad práce

Změna zaměstnavatele, nezaevidování na úřad práce

Dobrý den, velice prosím o radu, problém se týká: Přítelkyně má insolvenci, ke dni 30.9.3019 ukončila pracovní poměr, aktuálně čeká na pracovní místo, které bude uvolněno od 1.1.2020.Bohužel se nepřihlásila na úřad práce, prosím o sdělení, jakým způsobem se vypočítává v tomto případě výše insolvenční splátky? Předem děkuji.

Odpověď

Nový zaměstnavatel bude Vaší přítelkyni provádět normálně insolvenční srážky, jako to dělal její předchozí zaměstnavatel. Tím, že se Vaše přítelkyně nezaevidovala na úřadu práce, a tím pádem nemohly být prováděny srážky z podpory v nezaměstnanosti, vznikl dluh jen na odměně insolvenčního správce (IS) za 3 měsíce, tj. 3 267 Kč (3 x 1 089 Kč). Tuto částku si IS srazí přednostně z první (příp. i z druhé) srážky, kterou obdrží od nového zaměstnavatele. Dluh na splátkách věřitelům za ty 3 měsíce, kdy byla Vaše přítelkyně bez příjmu, nevznikl. Vaše přítelkyně musí nahlásit IS nového zaměstnavatele a novému zaměstnavateli musí předložit usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, aby jí mohl zaměstnavatel začít provádět srážky ze mzdy.