Změna splátkového kalendáře

Změna splátkového kalendáře

Dobrý den.Chtěl sem se zeptat mám insolvenci po dvou letech už budu mít splaceno 31 procent.Mohu pak do konce insolvence požádat o pevnou částku?

Odpověď

O změnu splátkového kalendáře může dlužník v průběhu oddlužení požádat, pokud na jeho straně došlo ke změně okolností, které jsou rozhodné, pro stanovení výše splátky, zároveň musí být schopný uhradit v oddlužení náklady a odměnu správce a pohledávky věřitelů v rozsahu min. 50%. Vzhledem k tomu, že se o žádné změně na Vaší straně nezmiňujete, nepředpokládám, že by vám soud změnu splátkového kalendáře dovolil  a to  ani v případě, že byste byl schopný provést úhrady ve zmíněném rozsahu.