Zkrácení insolvence

Zkrácení insolvence

Mám insolvenci na 5 let je možné požádat soud o zkrácení doby na 3 roky. Za jakých podmínek a co vše musím splnit děkuji

Odpověď

Dobrý den,

oddlužení může skončit za 3 roky pouze takovému dlužníkovi, u kterého bylo usnesení o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku po 31.5.2019, a který zároveň za 3 roky zaplatil minimálně 60% nezajištěných závazků, nebo se jedná o dlužníka, který po celou dobu trvání oddlužení pobíral starobní důchod, anebo o dlužníka, který je ke dni splatnosti 36. splátky invalidní v 2. či 3. stupni invalidity. Splňuje-li dlužník podmínky pro ukončení oddlužení po 3 letech splácení, podává o tom insolvenční správce zprávu insolvenčnímu soudu bez zbytečného odkladu po splatnosti 36. splátky a insolvenční soud následně vydává usnesení, jímž dlužníka osvobozuje od placení zbylých pohledávek. Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení končí.