Je zaměstnavatel povinen zjišťovat zda je zaměstnanec v insolvenci?

Je zaměstnavatel povinen zjišťovat zda je zaměstnanec v insolvenci?

Je zaměstnavatel povinen zjišťovat u práce na DPP zda je zaměstnanec v insolvenci?

Odpověď

Dobrý den,

zaměstnavatel není povinen zjišťovat, zda je či není jeho zaměstnanec v insolvenčním řízení. Povinnost zaměstnavatele provádět dlužníkovi srážky ze mzdy vzniká až okamžikem, kdy mu soud doručí příkaz k provádění srážek ze mzdy. Změní-li dlužník zaměstnavatele v průběhu oddlužení, je povinen informovat nového zaměstnavatele, že je proti němu vedeno insolvenční řízení, a dále je povinen informovat insolvenčního správce o změně zaměstnavatele.