Zjevný podvod v insolvenci

Zjevný podvod v insolvenci

Dobrý den, na moji osobu byl podán konkurs. Insolvenční správce můj majetek prodal ze známosti mimo dražbu. Aby obešel podmínku prodeje za nejvyšší nabídku, na oko společně se známými cenovou nabídku navýšil nad ostatní zájemce a do kupní smlouvy si pro vrácení navýšené nabídky vložil slevu, pokud dlužník nemovitost do čtyř měsíců nevyklidí, bude novým majitelům vyplacena sleva 200tis.kc. Následně se se mnou nový majitelé dohodli na dalším užívání nemovitosti a IS jim slevu vyplatil. Kupní smlouvu schválil i Nejvyšší soud, kdy prý je uzavřena v dobrých mravech. Poukazuji na to a pro pomstu mi nový majitelé se známými u soudu likvidují potomka., který prý nemá právo v nemovitosti bydlet společně s otcem a exekucí z něho vymáhají 300tis.kč za to, že prý dluží jakoby nájemné. Já mám svolení k užívání nemovitosti při úhradě energií a syn nesmí se mnou bydlet. Jak mám postupovat proti zločinu?

Odpověď

Dobrý den,

co se týče nájemního vztahu se současným vlastníkem Vaší bývalé nemovitosti, resp. jeho požadavku, aby nájemné platil i Váš syn, tento dotaz nespadá do oblasti insolvenčního řízení (tato poradna je zaměřena pouze na insolvenční řízení). Doporučuji Vám obrátit se na nějakou organizaci zabývající se nájemními vztahy (např. https://www.son.cz/)

Co se týče Vašich námitek k průběhu Vašeho insolvenčního řízení (zejména námitka ceny Vaší již bývalé nemovitosti), z insolvenčního rejstříku vyplývá, že Vaše řízení je v závěrečné fázi, kdy již bylo vydáno usnesení o rozvrhu, přičemž po právní moci dojde k výplatě peněz věřitelům. Jestliže i Nejvyšší soud ČR dospěl k závěru, že kupní smlouva, kterou uzavřel insolvenční správce jako prodávající, je platná, můžete se obrátit již jen na Ústavní soud ČR. K samotné kupní smlouvě uvádím, že prodej majetku sloužícího k zajištění pohledávky se uskutečňuje podle pokynů zajištěného věřitele, přičemž insolvenční správce je vázán těmito pokyny a může tyto pokyny odmítnout jen v případě, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji (§ 293 odst. 1 IZ).

Jste-li přesvědčen, že dochází/docházelo ve Vašem insolvenčním řízením k pletichám, jediný, na koho se můžete obrátit, je Policie ČR. Ani Ministerstvo spravedlnosti ČR nemůže zvrátit rozhodnutí insolvenčního soudu. Máte-li za to, že Vám byla kýmkoliv (soud, insolvenční správce) způsobena škoda, můžete se obrátit na právníka, který Váš případ posoudí, a sdělí Vám, jaké máte možnosti.