Zbývající dluh

Zbývající dluh

Dobrý den, měl jsem dluh 3,2 mil. Soud rozhodl o prodeji nemovistosti. Bez ztrhani peněz ze mzdy. Nemovitost se prodala za 2,5 mil. Teď dlužím nějakých 700tis. Co se bude dít dál? Budu muset zbývající částku 700tis zaplatit nebo mi to budou strhávat ze mzdy? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dochází pouze k prodeji majetku dlužníka, srážky z příjmu prováděny nejsou. Ve Vašem případě došlo ke zpeněžení hlavního majetku (nemovitost), ale v majetkové podstatě zůstaly ještě nějaké pohledávky (ty jsou vymáhány prostřednictvím exekutora). Soud na žádost Vašeho insolvenčního správce vydal souhlas s tím, aby insolvenční správce tyto pohledávky postoupil (prodal) novému věřiteli. Nyní se tedy bude Váš insolvenční správce snažit postoupit (prodat) Vaše pohledávky novému věřiteli. Pokud se mu nepodaří tyto pohledávky postoupit (prodat), požádá soud o vyškrtnutí tohoto majetku z majetkové podstaty. Jestliže insolvenční správce pohledávky prodá, nebo jestliže je soud vyškrtne z majetkové podstaty, zpracuje insolvenční správce konečnou zprávu, v níž zrekapituluje průběh zpeněžování majetku. Pokud budou v majetkové podstatě nějaké peníze (zejména z prodeje těch pohledávek), bude součástí konečné zprávy i návrh na vyplacení těchto peněz věřiteli. Po právní moci usnesení, jímž soud schválí konečnou zprávu, dojde k vyplacení peněz věřiteli. Poté insolvenční správce oznámí soudu, že došlo k výplatě peněz věřiteli, podá mu zprávu o splnění oddlužení a navrhne soudu, aby Vás osvobodil od placení zbylých závazků. Právní mocí usnesení, jímž soud vezme na vědomí splnění oddlužení, a jímž Vás zároveň osvobodí od placení zbylých závazků, insolvenční řízení skončí. Zbylou (neuhrazenou) část pohledávky si poté věřitel odepíše jako ztrátu.