Zatajení přeplatku na dani ze zahraničí

Zatajení přeplatku na dani ze zahraničí

Dobrý den, může insolvenční správce zjistit vrácení daní z Velké Británie?

Odpověď

To asi insolvenční správce (IS) nezjistí, nemá-li tušení o tom, že by Vám mohl vzniknout přeplatek na dani ve Velké Británii. IS nezjišťuje, zda nevznikl dlužníkovi přeplatek na dani v zahraničí. Dlužník je však povinen vydat dobrovolně IS mimořádný příjem, což přeplatek na dani jistě je. Zároveň by měl dlužník tento (mimořádný) příjem uvést v přehledu o příjmech, které je dlužník povinen v soudem určených intervalech předkládat IS. Vyjde-li najevo, že dlužník zatajil některý svůj příjem, může to být důvodem pro zrušení oddlužení, a vyjde-li tato skutečnost najevo do 3 let od skončení insolvenčního řízení, může soud dlužníkovi odejmout osvobozující usnesení (věřitelé by pak mohli zbytek svých pohledávek nadále vymáhat).