Zástavní právo

Zástavní právo

Dobrý den. Příští rok mi končí insolvence. Jsem vlastnikem 1/2 domu a pozemku. Dum se nabízel v dražbě, ale neprodal se za celou dobu insolvence. Chci se zeptat, co bude s domem po skonceni insolvence. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Vše závisí na tom, zda dům slouží k zajištění některého ze závazků či nikoliv a dále na tom, jakou formou Vaše insolvence probíhala. V případě, že na domě vázne zástavní právo, které zajišťuje do insolvence přihlášený závazek,  bude toto zástavní právo na domě trvá i po skončení insolvence a věřitel se může prodeje domu domáhat kdykoliv po skončení insolvence.

Jestliže na domě zástavní právo nebylo, bude záležet na tom, jak vaše insolvence dopadne. Pokud  soud vydá „osvobozující“ usnesení, nebudete mít povinnost doplácet nesplacenou část svých závazků a dům ( podíl na domě )  zůstane ve Vašem vlastnictví. V opačném případě  budou moci věřitelé nesplacené části pohledávek po skončení insolvence vymáhat a to i prodejem Vašeho podílu na domě.