Zápočet

Zápočet

Dobrý den, jsem od r. 2020 v insolvenci (pouze já), ale současně máme s manželkou pohledávku za fyzickými osobami (manželé), tato byla soudem uznána, nám nezaplacena, předána exekutorovi, který ji patrně není schopen vymáhat…Jde o částku v řádech statisíců Kč. Může to IS popř. Krajský soud nějak zohlednit?

Odpověď

Dobrý den,

bohužel jsem nepochopila podstatu Vašeho dotazu. Neuvádíte, zda byla pohledávka uvedena v soupisu majetku při podání návrhu a popř. zda bylo soudem rozhodnuto o jejím zpeněžení a z důvodu nedobytnosti by mohla být z majetkové podstaty vyloučena nebo naopak, pohledávka v seznamu uvedena nebyla  a vy máte povinnost ji vydat v souadu s ust. § 421 odst.1 písm.b) správci ke zpeněžení. Pokud se jedná o jinou situaci upřesněte svůj dotaz popř. přímo kontaktujte naši poradnu.