Zánik exekučního příkazu po insolvenci

Zánik exekučního příkazu po insolvenci

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co se stane s exekučním příkazem k prodeji nemovité věci, který byl vydán a zapsán k nemovitosti do KN, následně však bylo dlužníkovi-vlastníkovi této nemovitosti povoleno oddlužení v rámci insolvenčního řízení, a to pouze splátkovým kalendářem, nikoliv prodejem majetkové podstaty, kam by patřila i zmíněná nemovitost. Ztratí tento příkaz k exekuci po zdárném skončení insolvenčního řízení veškerou relevanci a bude možné jej snadno vymazat? K dotyčné nemovitosti není navíc zřízeno žádné zástavní právo. Jde mi o to, že bych tuto nemovitost chtěl od dlužníka koupit ještě v průběhu insolvenčního řízení – dlužník k věci má dispoziční právo. Pakliže příjem z prodeje dlužník odevzdá insolv. správci a ten je použije k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, bude pak tato nemovitost zbavena jakékoliv souvislosti s původně zamýšleným prodejem v exekuční dražbě? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže soud osvobodí dlužníka od placení zbylých závazků, je to důvod k zastavení exekuce. Zastavením exekuce zanikají účinky exekučních příkazů. Oznámení o zastavení exekuce posílá exekutor všem subjektům, kterým v minulosti doručil exekuční příkaz, tedy v tomto případě i katastrálnímu úřadu, který na základě tohoto oznámení vymaže exekuční příkaz z listu vlastnictví. Někteří exekutoři však po skončení oddlužení, resp. poté, co soud osvobodil dlužníka od placení zbylých závazků, sami od sebe exekuci nezastavují. V takovém případě je třeba podat u exekutora návrh na zastavení exekuce z důvodu osvobození od placení zbylých závazků s argumentem, že je nepřípustné, aby bylo pokračováno v exekuci, jejímž předmětem je pohledávka, od jejíhož placení byl dlužník osvobozen insolvenčním soudem.

Nemovitost, na které vázne exekuční příkaz, sice koupit můžete, ale katastrální úřad nezapíše Vaše vlastnické právo k této nemovitosti dříve, než dojde k výmazu exekučního příkazu. Na druhou stranu dlužník není povinen vydat insolvenčnímu správci kupní cenu (ani její část). Nevydání kupní ceny insolvenčnímu správci nemá vliv na výmaz exekučního příkazu z listu vlastnictví. Jinak řečeno podmínkou pro výmaz exekučního příkazu z listu vlastnictví není vydání kupní ceny insolvenčnímu správci, nýbrž pouze získání osvobození od placení zbylých pohledávek a následné zastavení exekuce.