Zamítnutí Insolvence

Zamítnutí Insolvence

Dobrý den, muže při zamítnutí insolvenčního návrhu a okamžitém odvolání přijít exekutor, ikdyz zamítnutí nenabylo právní moci? Nebo je situace stejná jako po podání návrhu do rozhodnutí? přijít muže ale nesmí prodat?

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu je účinné již okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Tímto okamžikem tedy zanikají účinky zahájeného insolvenčního řízení, a proto může exekutor de facto pokračovat v exekuci. Zruší-li odvolací soud usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu, účinky zahájeného insolvenčního řízení se obnovují a exekutor již nemůže v exekuci pokračovat (případný zabavený majetek v mezidobí musí vydat insolvenčnímu správci; pokud již došlo ke zpeněžení tohoto majetku, ale nedošlo k výplatě výtěžku věřiteli, musí exekutor výtěžek po odpočtu svých nákladů vydat insolvenčnímu správci).