Zaměstnavatel neodeslal disponované částky insolvenční spravci

Zaměstnavatel neodeslal disponované částky insolvenční spravci

Dobrý den, zaměstnavatel neodeslal disponované částky insolvenčnímu správci, castka je cca 21000. Jak postupovat, pokud neodešle?

Odpověď

Dobrý den,

zaměstnavatel je povinen provádět insolvenční srážky a poukazovat je na účet insolvenčního správce poté, co od insolvenčního soudu obdrží usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku, jenž obsahuje příkaz k provádění insolvenčních srážek. Provádí-li zaměstnavatel po rozhodnutí o úpadku exekuční srážky a tyto srážky deponuje (zadržuje) na svém účtu, je povinen tyto deponované srážky vyplatit na účet insolvenčního správce nejpozději s první insolvenční srážkou. Pokud by tak zaměstnavatel neučinil, měl by dlužník o této skutečnosti (o deponovaných srážkách) informovat insolvenčního správce a ten by měl zaměstnavateli přikázat, aby mu poukázal i ty deponované srážky.