Zaměstnání

Zaměstnání

Bude vědět můj zaměstnavatel že jsem v insolvenci pokud v ní budu ? Pokud ano nemůže to zůstat mezi mnou a insolvenčním správcem ?

Odpověď

Dobrý den,

ano, zaměstnavatel je vždy o probíhajícím insolvenčním řízení informován, neboť je insolvenčním soudem v usnesení o schválení oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty označen a je mu uložena povinnost provádět zákonné srážky ze mzdy.