žaloba na ins.správcevce

žaloba na ins.správcevce

Insolvenční správce popírá přihlášenou pohledávku co do její pravosti,pro případ ,že pravost pohledávky bude zjištěna, popírá i výši pohledávky /300000Kč/ a tvrdí ,že neexistuje závazek dlužníka k uhrazení pohledávky věřitele vyplývající z dluhopisů emitovaných koncernovou společností.

Věřitel nemá pohledávku za dlužníkem. Stanovisko dlužníka : Nepopírá pravost,nepopírá výši ,nepopírá pořadí. Přestože jsem zaslala všechny žáda né podklady ,nebylo mi blíže vysvětleno ani zdůzazněny případné chyby .
Cituji závěr:vyjde-li v průběhu řízení o žalobě najevo ,že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou,není to důvodem k zamítnutí žaloby,žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle§ 199 IZ.Doplňuji e mail subrtovaja@seznam .cz nevešel se. Děkuji za radu, přeji pěkný den

Odpověď

Dobrý den,

předpokládám, že jste jako věřitelka přihlásila svoji pohledávku jako vykonatelnou, že Vám ji insolvenční správce popřel a podal proti Vám žalobu na určení pohledávky. Podáním žaloby bylo zahájeno tzv. incidenčí řízení a insolvenční soud bude o této žalobě rozhodovat, resp. bude rozhodovat, zda Vaše pohledávka vůbec existuje (pravost pohledávky), a pokud ano, bude rozhodovat, v jaké výši pohledávka existuje, a zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou. Argumenty insolvenčního správce (důvody popření pohledávky) jsou obsaženy v žalobě. Skutečnost, že dlužník Vaši pohledávku nepopřel, nebrání tomu, aby ji popřel insolvenční správce.