zajištěná pohledávka

zajištěná pohledávka

Dobrý den ,moc prosím o radu,byla mi ukončena insolvence a odpuštěny zbývající dluhy,Jeden exekutor se spohledávkou u které nám chtěl před insolvencí prodat byt nepřihásil.Měl se do insolvence přihlásit se zajištěnou pohledávkou,nebo nemusel a může nám byt prodat i po ukončení insolvence

Odpověď

Dobrý den,

byla-li pro dluh nařízena exekuce před zahájením insolvenčního řízení, přihlašuje (zajištěnou) pohledávku, zpravidla z titulu smlouvy o úvěru, sám věřitel. Exekutor si pak sám přihlašuje svoji pohledávku z titulu nákladů exekuce. Nedojde-li v průběhu insolvenčního řízení k prodeji majetku sloužícího k zajištění pohledávky, ať proto, že si zajištěný věřitel nepřihlásil svoji pohledávku, nebo si ji přihlásil, ale nedal pokyn insolvenčnímu správci k prodeji zajištěného majetku, anebo věřitel pokyn k prodeji zajištěného majetku dal, ale insolvenčnímu správci se nepodařilo jej zpeněžit (prodat), může se zajištěný věřitel domáhat uspokojení své pohledávky i po skončení insolvenčního řízení, ale pouze z majetku, který slouží k zajištění pohledávky. Prodej zajištěného majetku může podle mého názoru provést i exekutor, který byl pověřen provedením exekuce před zahájením insolvenčního řízení. Exekutor už ale nemůže postihnout žádný jiný majetek (např. mzdu, účet, movité věci).