Zajištěná a nezajištěná pohledávka

Zajištěná a nezajištěná pohledávka

Dobrý den, již delší dobu přemýšlím nad problémem, že má zadluženost je tak vysoká, že nejsem schopna řádně hradit všechny své závazky a žít spokojený život, ač můj příjem je celkem dostatečný. V současné době mám více jak 13 závazků u zhruba 10 veřitelů, kdy celková dlužná částka je cca. 650 000,- Kč a splátky jednotlivých závazků dosahují dle BRKI 31 000 KČ, ovšem reálně jsou splátky nižší, jelikož hradím mnohdy pouze minimální splátky cca ve výši 23 000 Kč. Můj příjem ze zaměstnání činí v průměru 20 200 Kč, což je méně než požadované splátky veřitelů. Jelikož v současné době řeším rodinné potíže, kdy jsem zůstala sama (přítel se odstěhoval) s nezletilým dítětem, nejsem schopna hradit všechny závazky (již druhý měsíc) a bez pomoci rodiny se neobejdu. Ráda bych se s Vámi poradila, jak nejlépe řešit mou situaci, kdy mi hrozí několik upomínek, začínám hradit po splatnosti a konsolidace úvěrů u standardních bankovních společností mi byla několikrát zamítnuta. Jako nejlepší řešení shledávám insolvenční řízení pomocí splátkového kalendáře, což bych velmi ráda zařídila přes Vaší společnost. Po prostudování všech náležitostí insolvenčního řízení, mám jednu obavu, ke které bych ráda znala před samotným vyřízením insolvenčního návrhu odpověď. Můj dotaz zní: Se společností Home Credit a.s. jsem v roce 2017 uzavřela smlouvu o financování vozidla (účelový spotřebitelský úvěr), kdy vozidlo je ve vlastnictví věřitele, já jsem jen provozovatelem. Chtěla bych se zeptat, jak bude tato pohledávka uplatňována v rámci insolvenčního řízení, pokud chci žádat o oddlužení formou splátkového kalendáře. Prosím o zodpovězení dotazu k mé zajištěné pohledávce a o vyjádření Vašeho pohledu na můj popsaný případ zadlužení. Předem děkuji.

Odpověď

Pokud se jedná o úvěr zajištěný  Vaším majetkem ( zajištění zástavním právem, zajišťovacím převodem práva, apod. ) potom záleží na uvážení věřitele, zda svoji pohledávku přihlásí jako zajištěnou či nezajištěnou. Jeho rozhodnutí bude vycházet z reálné ceny, za kterou by vozidlo mohlo být prodáno, pokud se přihlásí jako zajištěný věřitel,  a z předpokladu, jaké plnění by obdržel při splátkovém kalendáři jako nezajištěný věřitel. Jen bych chtěla upozornit, že po novele insolvenčního zákona účinné od 01.06.2019 je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, takže k prodeji vozidla může dojít i v případě, že se věřitel přihlásí jako nezajištění. O takovém prodeji rozhoduje insolvenční soud. Pokud je vozidlo v majetku věřitele, což bývá např. u leasingu, potom se věřitel přihlašuje jako nezajištěný ale zároveň podle uzavřené smlouvy bude mít nárok Vám vozidlo pro porušení smlouvy odebrat.