Žádost

Žádost

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli je možné požádat insolvenční soud aby mi zůstávali covidové odměny, můžu to jen napsat nebo potřebuji nějaký formulář. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

odměna za covid představuje mimořádný příjem dlužníka a dlužník je povinen veškeré své mimořádné příjmy vydat insolvenčnímu správci. Existuje sice rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, jímž soudce rozhodl, že odměny za covid není dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci, existuje ale i rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, který má na věc zcela opačný (a dle mého názoru právně správný) názor a odměny za covid považuje za klasický mimořádný příjem, který je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci. Do toho všeho leží v poslanecké sněmovně novela zákona, podle které, bude-li přijata, budou insolvenci podléhat odměny za covid jen do výše jedné poloviny. Dnes tedy nelze jednoznačně říci, zda je dlužník povinen odevzdat insolvenčnímu správci odměnu za covid, a dokud nebude tato odměna výslovně vyloučena z insolvence, přikláním se k názoru, že je dlužník povinen ji vydat insolvenčnímu správci. Nicméně se můžete pokusit požádat insolvenční soud o vydání rozhodnutí, že nejste povinna vydat insolvenčnímu správci odměnu za covid. V žádosti ale musíte uvést důvody, pro které se domníváte, že byste neměla být povinna tuto odměnu vydat insolvenčnímu správci. Žádný vzor/formulář na takovou žádost neexistuje.