Zabavení automobilu určeného k podnikání

Zabavení automobilu určeného k podnikání

Dobrý den, mám povoleno oddlužení, jsem OSVČ a FÚ mě zabavil auto, se kterým jsem podnikal. Je možné žádat o vrácení?

Odpověď

Bohužel na Váš dotaz nedokáži odpovědět. Nevím, z jakého důvodu a kdy Vám finanční úřad automobil zabavil, zda ho již zpeněžil a ani další rozhodné skutečnosti, jako např. kdy bylo rozhodnuto o vašem úpadku atd.  Doporučuji, abyste se vybaven všemi potřebnými informacemi obrátil na  některou z organizací, která se zabývá oddlužením (seznam bezplatných organizací naleznete na https://sako.justice.cz/).