Vyživované osoby

Vyživované osoby

Zaměstnanec v insolvenci má soudem stanovené výživné na dvě děti, výživné bude odesíláno insolvenčním správcem matce dětí.
Budou tyto děti u zaměstnance uplatněny pro účely výpočtu nezabavitelné částky?
Je nějaký rozdíl mezi výživným stanoveným soudem a výživným dohodnutým mezi rodiči pro účely nezabavitelných částek?
Děkuji Vám.

Odpověď

Dobrý den,

za vyživované osoby, které se zohledňují při výpočtu srážek ze mzdy (exekuční či insolvenční srážky), se považují manžel/ka dlužníka a nezaopatřené děti (nezletilé děti a zletilé studující děti), které má dlužník v péči. Děti, které dlužník v péči nemá, resp. na které má platit výživné dle rozhodnutí soudu, se nezohledňují při výpočtu srážek ze mzdy (na dlužníka se pohlíží, jako by žádné nezaopatřené děti neměl).