Výživné

Výživné

Dobrý den, bývalému příteli soud uložil 100.000,- dlužné výživné. Do 30.4. 2021 má zaplatit třetinu dluhu a do 31.10. má zaplatit dluh celý. Nyní se nachází v insolvenci a z dluhu ještě nic nezaplatil. Je nějaká šance, že uvidím své peníze včas? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

výživné představuje tzv. přednostní pohledávku, resp. pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Takové pohledávky se uspokojují přednostně před ostatními pohledávkami. Vaši pohledávku, resp. pohledávku nezl. dítěte byste měla, jakožto zákonný zástupce, uplatnit u insolvenčního správce. K tomu slouží předepsaný formulář (viz https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR). Použijte formulář “Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou”. Formulář vyplňte, vytiskněte, podepište ho a pošlete jej spolu s kopií rozsudku na adresu příslušného insolvenčního správce. Údaje o insolvenčním správci a průběh insolvenčního řízení viz  https://isir.justice.cz/isir/common/index.do. Do vyhledávacího pole je třeba zadat jméno a příjmení dlužníka, příp. pouze jeho rodné číslo a kliknout na pole “Potvrzení výběru”. Poté klikněte na pole “Detail” a zobrazí se Vám podrobné informace o insolvenčním řízení.