výživné v insolvenci

výživné v insolvenci

Otec dluží na výživném pro dítě v pěstounské péči (vymáhá stát) částku 50 000,- Kč. Přihlásil se do insolvence, my jsme dluh na výživném také přihlásili. Přihlásili jsme i běžné výživné ve výši 1 000,- Kč měsíčně. Insolvence probíhala, pravidelně přicházelo běžné výživné a nějaké splátky na dlužné výživné. Insolvence skončila oddlužením. Nám ale zůstal dluh ve výši 10 000,- Kč. Dotaz: je zbytek dluhu také odpuštěn?
Můžeme nadále zbylý dluh vymáhat, a podle jakého paragrafu?
Pokud se do insolvence vůbec nepřihlásíme, zaniká celý dluh ve výši 50 000,- Kč?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

osvobození podle § 414 IZ se mimo jiné nedotýká pohledávek věřitelů na výživném. I po vydání osvobozujícího usnesení můžete pohledávku nadále vymáhat ( § 416 odst. 1 IZ ) a to i v případě, že by nebyla řádně přihlášena do insolvenčního řízení.