Výživné popř. dlužné výživné

Výživné popř. dlužné výživné

Dobrý den, můj otec je v insolvenci, kterou hradí a dluh na výživném, který vznikl do mé zletilosti uplatnila ještě moje matka, když jsem byla nezletilá. Dnes je mi 19 let a insolvenční správce posílá částky za dlužné výživné na účet mé matce. Domnívám se, že peníze za dlužné výživné, ačkoli vzniklo v době, kdy mě měl…

Odpověď

Výživné popř. dlužné výživné náleží dětem. Pouze u nezletilých dětí je hrazeno k rukám rodiče, kterému byly svěřeny do péče.  Pokud jde o vymáhání výživného popř. dlužného výživného znamená zletilost procesní změnu, kdy právo vymáhat výživné popř. dluh na výživném a to i dluh vzniklý před dosažením zletilosti, přechází na dítě.

O uplatnění svého nároku na dlužné výživné byste měla vyrozumět příslušný insolvenční soud, a to na formuláři, který naleznete zde

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR

zároveň doporučuji upozornit na průtahy ze strany správce.  Soud si  v rámci dohlédací činnosti  může od správce vyžádat zprávu, popř. mu uložit opatření, aby o vašem nároku bylo rozhodnuto. Pokud máte k činnosti správce výhrady, můžete dát i podnět k prověření činnosti správce  na Ministerstvo spravedlnosti ČR – odbor dohledu.