Výpověď z nájmu bytu

Výpověď z nájmu bytu

Dobrý den,
může dát pronajímatel výpověď z nájmu nájemci, který je v insolvenci a dluží 3 nájmy, z toho jsou 2 přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

jestliže nastala skutečnost, s níž je spojeno právo pronajímatele vypovědět nájemní smlouvu (zejm. nezaplacení nájemného za 3 po sobě jdoucí měsíce), pak výpovědi nemůže zabránit skutečnost, že vůči nájemci/dlužníkovi probíhá insolvenční řízení, a to ani v případě, že si pronajímatel přihlásil svoji pohledávku (nebo její část) do insolvenčního řízení nájemce/dlužníka. Jako nájemce můžete u soudu podat návrh, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná. Takový návrh můžete u soudu podat ve lhůtě 2 měsíců od doručení/obdržení výpovědi.