Vypořádání SJM v insolvenci

Vypořádání SJM v insolvenci

Jsem rozvedená a v insolvenci plněním splátkového kalendáře. Soudím se o vypořádání SJM v hodnotě 1,5 mil. Toto řízení ( vypořádání SJM) jsem uvedla v insolvenčním návrhu, ale pořád nebylo skončeno. Pokud dostanu peníze z vypořádání musím je odevzdat do ins. řízení?

Odpověď

Pokud jste v insolvenčím návrhu, resp. v seznamu majetku uvedla veškerý majetek tvořící společné jmění manželů (SJM), pak jsem toho názoru, že majetek, který získáte z vypořádání SJM (ať nemovitý, movitý či peněžní prostředky třeba jako vypořádací podíl), nebudete povinna vydat insolvenčnímu správci.