Výpočet srážky

Výpočet srážky

Dobrý den, ještě jednou reaguji na vaši odpověď ohledně výpočtu nezabavitelného minima, kdy uvádíte, že v případě exekuce se do výpočtu srážky nezapočítává vyživovací povinnost na dítě, pokud jej nemám ve své péči. Bohužel jsem exekuce měl a vždy byla tato vyživovací povinnost při výpočtu nezabavitelného minima zohledněna. Přece i při exekuci na plat musím platit výživné. Můj první dotaz byl proto směřován pro případ insolvence, kdy výživné posílá IS z toho, co je mi ze mzdy strženo. Nikde jsem však nevyčetl, jestli se uplatňuje při výpočtu minimum na vyživovanou osobu. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

z logiky věci plyne, že dlužník, který má v péči nezaopatřené dítě, musí mít k dispozici vyšší nezabavitelnou částku než dlužník, který v péči žádné nezaopatřené dítě nemá, aby mohl uspokojovat základní potřeby nezaopatřeného dítěte (např. strava, oblečení). Dlužník, který nemá v péči nezaopatřené dítě, přispívá na uspokojování jeho základních potřeb prostřednictvím výživného stanoveného soudem (příp. dohodou rodičů). Z tohoto důvodu nemůže být dlužníkovi, který nemá v péči nezaopatřené dítě, ponechávána stejná nezabavitelná částka jako dlužníkovi, který má v péči nezaopatřené dítě. Pokud by tomu tak bylo, byl by dlužník, který nemá v péči nezaopatřené dítě, zvýhodněn oproti dlužníkovi, který má v péči nezaopatřené dítě (zůstalo by mu více peněz). Pokud se s tímto názorem neztotožňujete, pak nic nedělejte. V nejhorším případě Vám insolvenční správce sdělí, že Vám zaměstnavatel provádí nižší srážky a vyzve Vás k zaplacení rozdílu.