Výpočet splátky

Výpočet splátky

Dobrý den,
chtěl bych se Vás zeptat na výpočet splátky. Jsem již rok v oddlužení. Jsem OSVČ. Budu posílat daňové přiznání insolvenčnímu správci. Daním paušálem 60%. Při sezení s insolvenčním správcem mi bylo sděleno, že paušál neuznává.
Příjmy za rok 2022 395.000Kč. Bude uznávat insolvenční správce aspoň jako náklad platby za sociální a zdravotní dohromady jsem zaplatil 66.597,-. Vycházel by tedy s částky: celkové příjmy 395000 – náklady za soc. a zdrav. pojištění 66597= 328.403Kč. Děkuji za odpověď zda je to tak správně a jako náklady při paušálu se uznává sociální a zdravotní pojištění.

Odpověď

Dobrý den,

v insolvenčním řízení se při určování zálohové a referenční splátky nepřihlíží k paušálním nákladům, nýbrž se zohledňují pouze skutečně vynaložené provozní náklady (typicky zálohy na zdravotní a sociální pojištění, pohonné hmoty, nájem provozu/kanceláře). Pokud Vaše provozní náklady představují pouze zálohy na zdravotní a sociální pojištění, pak od příjmů za příslušné zdaňovací období odečte insolvenční správce pouze tyto náklady a z jedné dvanáctiny rozdílu (tato částka představuje čistý měsíční příjem) vypočte tzv. referenční splátku. Bude-li součin referenčních splátek vyšší než součin zálohových splátek, vznikne nedoplatek, který budete muset doplatit na účet insolvenčního správce. Pokud by byl součin referenčních splátek nižší než součin zálohových splátek, vznikl by sice přeplatek, ale ten se dlužníkovi nevrací (byl použit na úhradu splátek). Dlužník však v takovém případě může požádat soud o snížení zálohových splátek.