Výpočet splátek OSVČ v insolvenci

Výpočet splátek OSVČ v insolvenci

Jak si mohu vypočítat výši případného doplatku insolvenčnímu správci po daňovém přiznání. Příklad vyfakturoval jsem za rok 480 000 zálohové splátky jsem uhradil 123 600

Odpověď

Dobrý den,

u dlužníka, který je OSVČ, provádí insolvenční správce na začátku každého roku zúčtování zálohových splátek. Aby mohl insolvenční správce provést zúčtování, musí nejdříve zjistit/vypočítat tzv. referenční splátku. Tuto splátku zjistí tak, že od příjmů dlužníka za předchozí rok odečte provozní výdaje, a rozdíl vydělí číslem 12, čímž zjistí “čistý” měsíční příjem. Z této částky vypočte insolvenční správce zabavitelnou částku. Tato zabavitelná částka představuje onu referenční splátku. Pokud bude součet referenčních splátek (podle počtu měsíců, v němž dlužník plnil splátkový kalendář) vyšší než součet zaplacených zálohových splátek, vzniká nedoplatek, který musí dlužník na výzvu insolvenčního správce zaplatit. Pokud bude součet zálohových splátek vyšší než součet referenčních splátek, vznikl přeplatek, který se však dlužníkovi nevrací. Dlužník však může požádat insolvenční soud o snížení zálohové splátky.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že dlužník, který je OSVČ, musí na začátku každého roku předložit insolvenčnímu správci doklady o příjmech za předchozí rok (např. faktury, příjmové pokladní doklady, výpisy z bankovního účtu) a dále doklady o provozních výdajích (typicky pojistné na zdravotní a sociální pojištění, dále pak např. pohonné hmoty, nájem kanceláře, nákup materiálu apod.), ačkoliv pro účely daňového řízení není povinen takové doklady archivovat.