Výplata pojistného

Výplata pojistného

Dobrý den,v lednu 2020 mi bylo povoleno oddlužení,v březnu téhoš roku jsem onkologicky onemocněl a protože jsem vyčerpal peníze deponované u IS a výše nemocenských dávek mi nepokryla ani minimální výši splátky,zažádal jsem soud o přerušení.Soud mi vyhověl a do 6 měsíce 2021 trvá přerušení.V březnu 2021 mi byl přiznán plný ID.U banky,kde mám účet,mám pojištění pro případ úmrtí,nebo invalidity 3 stupně.Tuto podmínku jsem splnil a nyní má dojít k pojistného plnění,tedy k výplatě 100 000.Dotaz:Musím tuto částku přiznat a odevzdat IS i když jsem nyní v přerušení insolvence?Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud se jedná o přerušení oddlužení – to se týká plnění splátkového kalendáře. Plnění z pojistné smlouvy však nespadá pod režim splátkového kalendáře, ale jedná se o mimořádný příjem, který je dlužník povinen vydat správci jako splátku nad rámec splátkového kalendáře.  Za mimořádný příjem se  podle insolvenčního zákona nepovažuje pouze plnění z  pojistných smluv o škodovém pojištění. Bude tedy záležet na znění pojistné smlouvy. Doporučuji záležitost probrat s insolvenčním správcem.