Vyplaceni životní pojistky a přídavky na děti

Vyplaceni životní pojistky a přídavky na děti

Dobrý den.Chtěla jsem se zeptat zda bude náležet IS vyplacená životní pojistka ,která byla vyplacena před rozhodnutím o úpadku?A zda přidavky na déti podléhají IS?
Děkuji za odpověd.

Odpověď

Dobrý den,

dozví-li se insolvenční správce, že jste po zahájení insolvenčního řízení, byť ještě před rozhodnutím o úpadku, získala peníze z životní pojistky, je možné, že je po Vás bude požadovat, neboť po zahájení insolvenčního řízení je dlužník povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoliv zanedbatelné zmenšení. Záleželo by tedy zejména na tom, jak vysoké prostředky jste získala z té životní pojistky, resp. zda se jedná o zanedbatelnou částku (max. v řádech tisíců), nebo o nezanedbatelnou částku (v řádech minimálně desetitisíců). Jedná-li se o nezanedbatelnou částku, pak by ji po Vás mohl insolvenční správce požadovat. Nevydání této částky by mohlo vést k neschválení oddlužení, příp. ke zrušení schváleného oddlužení.

Přídavky na děti insolvenci nepodléhají, neboť se z právního hlediska jedná o příjem dětí a nikoliv rodiče – dlužníka.