Vyplacená pojistka v insolvenci

Vyplacená pojistka v insolvenci

Dobrý den. Jsem v insolvenci. Byla mi vyplacena pojistka za dobu nemoci (5 měsíců neschopenka, denní odškodné za pracovní neschopnost). Vím, že ji musím poslat IS. Sice je mi to trochu divné, protože ji platím z nezabavitelné částky a po dobu probíhající insolvence jsem za ní zaplatil již přes 50 000Kč, ale budíž. IS mi sdělil, že provede výpočet( přepočet nezabavitelné částky za období nemoci, kde zohlední příjem z pojistky) a dá mi vědět kolik mu mám poslat. Už dva měsíce se ale neozval a na připomínku,že mám stále ještě peníze z pojistky nereaguje. Nebudu mít nějaký problém, pokud se neozve kolik mu mám tedy poslat a já částku nepošlu? Jak dlouho mám čekat? Nebo raději poslat vše a doufat, že mi alespoň nějaké náklady na potvrzení od lékařů pošle IS zpět? Nerad bych pak měl nějaký problém, už se blíží konec insolvence, tak abych to třeba neprošvihl a zpětně mi ji nezrušily, že jsem to neposlal. Moc děkuji za případnou odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

plnění, které představuje náhradu majetkové a nemajetkové újmy, je příjem, který není dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci. Proto plnění od pojišťovny (tj. obdržená částka) v rozsahu, v němž toto plnění představuje náhradu nemajetkové újmy, nejste povinen vydat insolvenčnímu správci. Srážky by tak měl insolvenční správce vypočítat pouze z dávek nemocenského pojištění a plnění z pojistné smlouvy, které Vám nahrazuje ušlý zisk, resp. ušlou mzdu.

Jestliže Váš insolvenční správce otálí s tím výpočtem, můžete se obrátit na soud, sdělit mu, k jaké situaci došlo, a požádat soud o rozhodnutí/pokyn, jak máte s tou částku od pojišťovny naložit. Doporučuji předložit soudu pojistnou smlouvu včetně pojistných podmínek a oznámení pojišťovny, jímž Vám přiznala výplatu pojistného plnění.