vymazání z registru po 5letech

vymazání z registru po 5letech

Dobrý den,jak zažádám o zrušení v registru,když už mám 5 let zasebou.

Odpověď

Dobrý den,

o výmaz z insolvenčního rejstříku žádat nemusíte. Soud dlužníka z rejstříku vyškrtne i bez návrhu dlužníka po upplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo insolvenční řízení skončeno.