výmaz z katastru nemovitostí

výmaz z katastru nemovitostí

Dobrý den,
insolvenční řízení bylo řádně ukončeno splněním podmínek a usnesením KS v únoru 2020. Až poté jsem zjistila, že na LV v katastru nem. je stále poznámka o insolvenčním řízení a exekucích. Požádala jsem dodatečně ins. správce o výmaz, ale ten mi odpověděl, že v únoru 2020 přestal být mým ins. správcem a mám si tedy najít právníka… Exekutory jsem obeslala také s žádostí, ale doposud se nic neděje. Zajímá mě, jestli záznam v katastru o insolvenčním řízení a jeho výmaz nebyl povinností správce a když úkon nyní již odmítá vykonat, co mám dělat ? Na právníka nemám dostatek fin.prostředků. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

povinností insolvenčního správce není zajistit výmaz záznamů o insolvenčním řízení a exekucích z katastru nemovitostí. Výmaz, resp. záznam o skončení insolvenčního řízení měl/má podle mého názoru provést příslušný katastrální úřad. Výmaz záznamů o exekucích (zejm. oznámení o zahájení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti) provádí katastrální úřad. Výmaz záznamů ale může provést jen na základě usnesení o zastavení exekuce, příp. na základě usnesení o zrušení exekučního příkazu, kterým byla nemovitost zablokovaná. Po skončení insolvenčního řízení, byl-li dlužník osvobozen od placení zbylých závazků, by měl exekutor vydat usnesení o zastavení exekuce a toto usnesení by měl zaslat všem subjektům, kterým přikázal blokovat majetek dlužníka (zejm. plátci příjmů, bance, katastru nemovitostí). Exekutoři tak evidentě neučinili, a proto Vám doporučuji podat u všech exekutorů, kteří proti Vám vedli exekuci, návrh na zastavení exekuce, ve kterém uvedete, že jste byla osvobozena od placení zbylých pohledávek, že se toto osvobození vztahuje i na předmětnou pohledávku, že je nepřípustné pro takovou pohledávku pokračovat v exekuci, a proto navrhujete, aby byla exekuce zastavena. K návrhu přiložte kopii osvobozujícího usnesení. Exekutor pak bude muset vydat usnesení o zastavení exekuce, které zašle mj. katastrálnímu úřadu, a ten provede výmaz záznamů o exekuci.