Výmaz exekučního zápisu

Výmaz exekučního zápisu

Dobrý den, syn započal čtvrtý rok insolvence. Řádně pracuje a splácí. (splní kolem 75% částky dluhů) Insolvenčním soudem mu byl určen splátkový kalendář. Vlastní chatu, na kterou byly exekuce a tyto byly insolvenčním řízením zastaveny. Lze nějakým způsobem vymazat exekuční zápisy v katastru nemovitostí během insolvence, nebo až po jejím ukončení. Žádné zástavní právo na chatu neexistuje. Děkuji předem za odpověď.

Odpověď

V průběhu oddlužení nelze exekuce zastavit, tedy nelze ani provést výmaz z katastru nemovitostí. Exekuce si drží svá pořadí pro případ, že by bylo oddlužení zrušeno, což se může stát z různých důvodů (zjištěný nepoctivý záměr nebo liknavost dlužníka, často v případech u ztráty zaměstnání, kdy je zřejmé, že dlužník neuhradí min.30% věřitelům apod.). Po ukončení oddlužení poté, co soud vydá osvobozující usnesení, doporučuji podat do každé nařízené exekuce návrh na zastavení exekuce. Exekutor po zastavení exekuce zruší všechny exekuční příkazy, které vydal.