vymahatelnost smlouvy o důchodu

vymahatelnost smlouvy o důchodu

Dobrý den,
pro bratrovo oddlužení jsem s ním uzavřel smlouvu o důchodu na 4000 Kč měsíčně. Mezi námi byla domluva, že se bude jednat pouze o smlouvu “na oko” a bratr bude plnit povinnosti ze svých peněz. Bratr nicméně své povinnosti neplnil a při jednání o zrušení oddlužení prohlásil, že smlouvu dlouhodobě neplním, přičemž mu bylo sděleno, že pokud si nenajde práci, bude vyhlášen konkurz na jeho majetek, s tím, že majetkem jsou i pohledávky z nehrazené smlouvy o důchodu.

Protože jsem něco takového očekával, smlouvu jsem s ním uzavřel pouze na dobu určitou na 12 měsíců (smlouva uzavřena v lednu 2020). Zdá se však, že ve zprávě insolvenčního správce tento fakt není zohledněn, kdy píše: “splátkový kalendář měl být od počátku plněn z dohody o poskytování důchodu (…) a od ledna 2020 od plátce důchodu (…)” přitom ve smlouvě o důchodu, kterou jsem uzavřel s bratrem je napsáno: “8. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a skončí buď uplynutím doby 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy (…) 9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutím příslušného insolvenčního soudu o schválení oddlužení Příjemce plněním splátkového kalendáře.” Měl bych tedy, prosím, několik dotazů:

1. Lze se nějak bránit proti vyplacení “dlužné” částky, která vznikla neplacením v rámci Smlouvy o důchodu.
2. Lze Smlouvu o důchodu interpretovat jiným způsobem, než že je platná pouhých 12 měsíců (tj. je možné, aby “dlužná” částka byla vyšší, než 12 x 4000 Kč, tj. 48 000 Kč.)?
3. Pokud na to dojde, a bude vyhlášen konkurs na bratrům majetek (včetně Smlouvy o důchodu) a částka bude vyšší, než těch 48 000 Kč, jak bych měl v takovém případě postupovat?
4. Bylo by vhodné se pokusit soud a insolvenčního správce nějak předem kontaktovat a upozornit na to, že se jedná pouze o smlouvu na dobu určitou, nebo by to mohlo dále ohrozit bratrovo oddlužení?
5. Jak nejlépe právně vyjádřit, že s bratrem již mezi sebou nemáme žádné nevyřízené (finanční) záležitosti, aby jeho dluhy nemohly jít za mnou?

Moc děkuji.
Omlouvám se za dlouhý dotaz.

Odpověď

Dobrý den,

pokud platby, ke kterým jste se smlouvou o důchodu zavázal neuhradíte, jsou soudně vymahatelné. Jestliže byla smlouva časově omezena, nelze po plátci požadovat platby nad rámec uzavřené smlouvy. Bez ohledu na možné důsledky na trvání bratrova oddlužení doporučuji na tuto skutečnost správce upozornit. Pokud by správce požadoval úhradu jinných částek, je nutné abyste takový požadavek odmítl. Nepředpokládám, že by Vám soud v případě soudního vymáhání plnění uložil povinnost, která není ve smlouvě zakotvena. K poslednímu dotazu uvádím, že bratrovy dluhy za Vámi nejdou. Máte “pouze” povinnost podle smlouvy o důchodu. Pokud jste svoji povinnost ze smlouvy o důchodu nesplnil, nejsou Vaše finanční záležitosti s bratrem vyřízené. Jestliže jsem dotaz nepochopia správně, prosím o jeho upřesnění.