Vymáhání pohledávky v INS po skončení insolvence

Vymáhání pohledávky v INS po skončení insolvence

Dobrý den, příteli úspěšně skončila insolvence a bylo mu před rokem odpuštěno zbytek dluhů. Nyní však od okresního soudu obdržel EPR, že má zaplatit pohledávku vč. příslušenství, která však byla přihlášena do insolvence, což jsme soudu napsali, teď však odepsali, že po zjištění úpadku přítele bylo řízení EPR tehdy přerušeno a až mu nyní INS skončila, přistoupil teď soud k novému doručování rozhodnutí – EPR a tím, že jsme nepodali odvolání, nabylo to právní moci.

Je to vůbec možné? Přece, když si pohledávku přihlásili a pak příteli insolvenční soud odpustil zbytek dluhů, jak může znovu soud něco doručovat a chtít zaplatit pohledávku z r. 2015 před insolvencí a navíc do INS přihlášenou?

Jak se prosím můžeme bránit? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

zahájením insolvenčního řízení dochází k přerušení (nikoliv zastavení) nalézacího/soudního řízení. Během trvání insolvenčního řízení nemůže tedy nalézací soud rozhodnout o podané žalobě. Po skončení insolvenčního řízení se pokračuje v nalézacím (soudním) řízení a soud musí o žalobě rozhodnout. Soudy v takových případech postupují, resp. rozhodují nejednotně. Některé soudy řízení zastaví, ale mnohdy zároveň uloží dlužníkovi povinnost zaplatit náklady řízení, jiné soudy, jako ve Vašem případě, vydají rozhodnutí (platební rozkaz), kterým dlužníkovi uloží povinnost zaplatit dluh, úroky a nákady řízení, ačkoliv byl od placení tohoto dluhu osvobozen, což se příčí selskému rozumu. Obranou proti takovému rozhodnutí (platebnímu rozkazu) je zejména podání odporu proti platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě. Nebyl-li odpor v zákonné lhůtě podán, může se další obrana odehrávat až po zahájení exekuce, resp. poté, co bude dlužníkovi doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, nebo poté, co se dlužník dozví o zahájené exekuci jiným způsobem (např. tím, že mu zaměstnavatel začne provádět srážky ze mzdy, nebo že dojde k zablokování jeho bankovního účtu). Obrana pak spočívá v podání návrhu na zastavení exekuce z důvodu, že předmětný dluh vznikl před rozhodnutím o úpadku, že se na něj vztahuje osvobození přiznané příslušným insolvenčním soudem a že je tedy z tohoto důvodu nepřípustné, aby byla pro takový dluh vedena exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u exekutora. Nevyhoví-li exekutor takovému návrhu, postoupí jej k rozhodnutí exekučnímu soudu. Celý proces trvá, bohužel, několik měsíců.