Vymáhání peněz

Vymáhání peněz

Dobrý den, mám dotaz.Má mamka si přes slevotéku objednala společně se svou kamarádkou wellness pobyt. Vše bylo zarezervováno a zaplaceno.Bohužel se ale tento slevový portál dostal do insolvence a peníze už nevrátili. Jak máme v této situaci postupovat? Děkuji za brzkou odpověď

Odpověď

Dobrý den, 

Vaše matka (i její kamarádka) si může přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení té společnosti, které zaplatila za wellness pobyt. Přihlášku pohledávky je možné podat do 2 měsíců od zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku. Opožděné přihlášky soud odmítne (takové pohledávky nebudou nijak uspokojeny). Přihlášku pohledávky je nutno podat k příslušnému soudu (krajský soud dle sídla dlužníka, příp. Městský soud v Praze, má-li dlužník sídlo v Praze) ve dvojím vyhotovení na předepsaném formuláři (viz https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR). Přihlásí-li si Vaše matka pohledávku řádně a včas, bude její pohledávka alespoň částečně uspokojena (zaplacena), dojde-li ke zpeněžení majetku dlužníka a zbyde-li z výtěžku nějaká částka pro tzv. nezajištěné věřitele (z výtěžku se přednostně uspokojuje odměna insolvenčního správce a náklady na udržování a zpeněžování majetku, dále pak např. pohledávky daní, zdravotního a sociálního pojištění, pohledávky zajištěných věřitelů). Průběh insolvenčního řízení lze sledovat na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do