Vymáhání exekuce ktrá byla přihlášena a uspokojována v insolvenci.

Vymáhání exekuce ktrá byla přihlášena a uspokojována v insolvenci.

Dobrý den, mám dotaz ohledně insolvenčního řízení. Insolvenční řízení mi bylo skončeno 17.12.2020 a v pohledávkách byla přihlášena společnost která byla v průběhu insolvence uspokojována a teď po půl roce od skončení insolvence mi na částečně uspokojenou pohledávku přišel exekuční příkaz a zablokování účtu.
Dne 2.7.2021 jsem doporučeně poslala usnesení o skončení insolvence s žádostí o zastavení exekučního řízení. Můžete mi poradit jak mám postupovat dál a vůbec jestli mají nárok vymáhat pohledávku uspokojovanou v insolvenci?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Vámi popisovaná situace není, bohužel, výjimečná, protože zákonodárce jednoznačně neuzákonil, že je exekutor povinen ukončit exekuci bez zbytečného odkladu poté, co byl dlužník osvobozen od placení zbylých pohledávek. Proto musí dlužník, který se ocitl ve stejné situaci jako Vy, postupovat tak, jako jste postupovala Vy, tedy podat u exekutora návrh na zastavení exekuce z důvodu, že je nepřípustné pokračovat v exekuci, když jste byla osvobozena od placení zbylých závazků, a toto osvobození se vztahuje i na dluh, pro který je vedena tato exekuce. Nyní Vám nezbývá, než abyste vyčkala, až exekutor vydá usnesení o zastavení exekuce (poté dojde k odblokování účtu). Máte-li na zablokovaném účtu nějaké peníze, banka by Vám měla na Vaši žádost vydat částku až do výše trojnásobku životního minima, tj. 11 580 Kč (3 x 3 860 Kč).