Vymáhání dluhu

Vymáhání dluhu

Půjčil jsem peníze a sepsal smlouvu o splacení. Dlužník platil různě, ale aspoň něco. Dnes jsem se dozvěděl že je v insolvencnim řízení a přestal splácet. Je možnost se někde dozvědět jestli insolvence probíhá a jestli se dá k ní přidat. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

je povinností věřitele hlídat zápisy v insolvenčním rejstříku a v případě, že svého dlužníka pozitivně vylustruje, musí se do insolvenčního řízení přihlásit. Lhůta k podání přihlášky pohledávky je 2 měsíce ode dne, kdy soud prohlásí úpadek dlužníka a přihlášky se podávají na předepsaném formuláři. Insolvenční rejstřík i formuláře naleznete na www.justice.cz . V případě, že lhůta k podání přihlášek již uplynula, nebude k Vám jako k věřiteli přihlíženo.