Vyhlášení insolvence

Vyhlášení insolvence

Dobrý den,

mám osobní bankovní a nebankovní. Chci vyhlásit bankrot, ale žiji v zahraničí a do ČR nepojedu něco řešit. Jak tedka postupovat? Vybrat si nějakého insolvenčního správce, nebo rovnou zažádat online a stát mi nějakého přidělí?

Jak to funguje.

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže se trvale nezdržujete na území ČR, nemůžete v ČR podat návrh na povolení oddlužení. Soudy zkoumají tkzv. hlavní zájem dlužníka, bydlíte-li a pracujete v některém z členských států EU, řešíte svůj úpadek dle práva členského státu, ve kterém žijete ( k zahájení úpadkového řízení je příslušný soud členského státu, na jehož území jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka ) a to i tehdy, jestliže máte veškeré své závazky v ČR.

Jestliže mimo ČR pouze pracujete a nezdržujete se mimo ČR trvale, budete si muset najít osobu, která za Vás oddlužení vyřídí na základě plné moci. Návrh musí podat oprávněná osoba dle § 390a odst. 1 IZ, nemůžete si jej podat sám. Tato osoba Vás v insolvenčním řízení nezastupuje, je pouze zmocněna k sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení. Návrh za dlužníka podává na základě plné moci opatřené ověřeným podpisem.