Vstup do oddlužení

Vstup do oddlužení

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat mám v plánu jít do insolvence, ale vůbec nevím jak? Kde mám začít? A také se chci zeptat co k tomu potřebuji? Mám asi 450000 dluhy, a teď budu nastupovat do nové práce kde budu mít cca 20000 čistého. Nemusím mít oddelany rok? A ještě poslední věc mohu dát do insolvence i dluhy které zatím ani nedosli do exekuce ale už mi přišli poštou? Dekuji moc a vážím si Vaší odpovědi.

Odpověď

Návrh na povolení oddlužení může sepsat a podat k soudu pouze advokát, insolvenční správce, notář, exekutor, nebo tzv. akreditovaná osoba. Akreditovaná osoba musí návrh sepsat a podat bezplatně, ostatní vyjmenované osoby si mohou účtovat poplatek ve výši 4 000 Kč bez DPH, jedná-li se o jednotlivce, resp. 6 000 Kč, jedná-li se o společný insolvenční návrh manželů. Seznam osob oprávněných sepisovat návrh na povolení oddlužení naleznete na https://insolvence.justice.cz/sepisovatele-navrhu/ K sepsání návrhu je zapotřebí doložit výpis z rejstříku trestů, doklady o příjmech za posledních 12 měsíců (např. výplatní pásky, nebo potvrzení od zaměstnavatele), aktuální pracovní smlouvu, seznam majetku s uvedením pořizovací ceny, rodné listy nezl. dětí (jsou-li takové), příp. rozsudek či dohodu o výživném, a dále dokumenty alespoň ke dvěma závazkům, které jsou po splatnosti déle než 3 měsíce (např. výpověď smlouvy/oznámení o zesplatnění úvěru, předžalobní upomínka, žaloba, platební rozkaz, rozsudek, exekuční příkaz). Insolvenční řízení se týká veškerých závazků, tedy i těch, které řádně splácíte. Další informace Vám sdělí subjekt, na kterého se obrátíte s žádostí o sepsání návrhu na povolení oddlužení.