všechen příjem IS ??

všechen příjem IS ??

Chci ze zeptat , zda-li IS může požadovat po ČSSZ a taky po zaměstnavateli aby celý příjem prvně přeposílali IS a on z těchto dvou příjmů (invalidní důchod , čistá mzda) potom nezabavitelnou částku přeposílal zpět ?? Připadá mi , že by stačilo aby zaměstnavatel strhával měsíčně adekvátní část …. A k tomu ještě požaduje i tu darovací částku co byla uvedena v usnesení o oddlužení … Musí opravdu všechen příjem dostat IS ?? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže takto určil insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty, tak ano. Jedná se o běžnou praxi, protože mzda dlužníka nebývá pravidelně ve stejné výši a dlužníku se má dostat pouze nezabavitelná částka. Jedná se o nejjednodušší postup.