Přeplatek vzniklý u věřitele

Přeplatek vzniklý u věřitele

Dobrý den, bývalý manžel i já máme oba insolvenci. V obou řízeních byla přihlášena pohledávka, která byla zaručena nemovitostí. U mně po popření části ve výši cc 1 550 000, u exmanžela ve výši cca 1 900 000. Zatímco u mně byla a stále je splácena šedesáti procenty provedené srážky, jednalo se o prodeji nemovitosti v insolvenčním řízení. V listopadu 2020 byla nemovitost prodána za větší než odhadní cenu, společnosti vyplaceno 1 900 000 a rozdíl (po odečtení odměny správce) zaslán exmanželovi. Můj dotaz zní: budou splátky, které byly celé 3 roky zasílány na tento dluh v mém insolvenční řízení, vráceny a přerozděleny jiným věřitelům? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pokud zajištěný věřitel obdržel na svoji pohledávku v součtu více než činila jeho zjištěná pohledávka, měl by tento “přeplatek” vrátit. Otázka je, kdo by ho k tomu měl vyzvat. Podle mého názoru by se měli domluvit insolvenční správci, který z nich zajištěného věřitele vyzve k vrácení přeplatku. Proto bych Vám doporučoval, abyste o této skutečnosti (tj. o tom, že v rámci insolvenčního řízení Vašeho exmanžela došlo k uspokojení jeho celé zjištěné zajištěné pohledávky, a že tedy splátky, které jste platila na tento dluh Vy v rámci Vašeho insolvenčního řízení, představují de facto přeplatek, na který nemá věřitel nárok) vyrozuměla Vašeho insolvenčního správce. Pokud od toho bude dávat ruce pryč, pak byste měla o této skutečnosti informovat Vašeho insolvenčního soudce, který by měl jednak ukončit účast tohoto věřitele ve Vašem insolvenčním řízení a jednak by měl buď vyzvat Vašeho insolvenčního správce, aby vyzval tohoto věřitele k vrácení přeplatku, který pak bude rozdělen mezi ostatní věřitele, nebo by Vám měl dát alespoň návod na to, jak v dané situaci postupovat.