Vrácení Hyperochy

Vrácení Hyperochy

Dobrý den, je nějaký závazný termín do kdy musí insolvenční správce vyplatit hyperochu na můj účet, který jsem jim sdělil na formuláři s ověřeným podpisem? Soud souhlasil že hyperocha náleží mi a insolvěnční správce mě požádal o sdělení čísla účtu na který hyperochu zaslat. Po měsíci ale stále hyperocha nedorazila. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

v případě, že majetek sloužil k zajištění pohledávky věřitele a jiné pohledávky vyjma nákladů a odměny správce z něj uspokojovány nebudou,  vydá soud o vydání výtěžku zpeněžení usnesení. Vyplacení je možné až po právní moci tohoto usnesení. Jestliže se jednalo o majetek, který nesloužil k zajištění pohledávvek, bude vyplacení možné až vydání rozvrhového usnesení. V tomto usnesení soud určí správci lhůtu k vyplacení k vyplacení. Tato lhůta  nesmí být delší než 2 měsíce od právní moci zmiňovaného usnesení.